วิธีเตรียมหน้างาน

ประตูของ Platinum Doors ใช้วิธีการติดตั้งที่ต่างออกไปจากบานประตูทั่วไปวิธีนี้เรียกว่าการติดตั้งแบบแห้ง (DRY PROCESS) จึงต้องมีการเตรียมหน้างานไว้ล่วงหน้า วิธีการเตรียมหน้างานก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน หากมีการเตรียมหน้างานที่ดีจะยิ่งทำให้งานติดตั้งรวดเร็ว ทำให้จบงานได้ไวขึ้นเรามาเริ่มกันเลยครับ

1

ประตูห้องนอน และห้องภายใน

การเว้นช่องปูนสำหรับการติดตั้งวงกบและประตูห้องนอน และห้องภายใน เช่น บานประตูหน้าห้องคอนโด ประตูห้องโรงแรม ประตูห้องนอน
ประตูห้องทำงาน ประตูห้องรับแขก ประตูห้องครัว ของ Platinum Doors ให้ใช้สูตรดังนี้ 

กว้าง +7 เซนติเมตร
สูง +4 เซนติเมตร

ตัวอย่างเช่น การเว้นช่องสำหรับประตูขนาด 80×200 cm. ให้เว้นช่องผนังปูนไว้ 87×204 cm.โดยความสูงให้เว้นไว้ 204 เซนติเมตร โดยไม่รวม FINISHING

ดูภาพประกอบอธิบายด้านล่าง

Loading...
ดาวน์โหลดคูมือติดตั้ง
2

ประตูห้องน้ำ

การเว้นช่องปูนสำหรับการติดตั้งวงกบและประตูห้องน้ำของ Platinum Doors ให้ใช้สูตรดังนี้ 

กว้าง +8 เซนติเมตร
สูง +5 เซนติเมตร

ตัวอย่างเช่น การเว้นช่องสำหรับประตูขนาด 80×200 cm. ให้เว้นช่องผนังปูนไว้ 88×205 cm. โดยความสูงให้เว้นไว้ 205 เซนติเมตร โดยไม่รวม FINISHING

ดูภาพประกอบอธิบายด้านล่าง

Loading...
ดาวน์โหลดคูมือติดตั้ง
3

รางแขวนสไลด์

การเว้นช่องปูนสำหรับการติดตั้งรางแขวนสไลด์กับประตูของ Platinum Doors ให้ใช้สูตรดังนี้ 

กว้าง -10 เซนติเมตร
สูง -5 เซนติเมตร

ตัวอย่างเช่น การเว้นช่องสำหรับแขวนประตูขนาด 80×200 cm. ให้เว้นช่องผนังปูนไว้ 70×195 cm.โดยความสูงให้เว้นไว้ 195 เซนติเมตร โดยไม่รวม FINISHING

ดูภาพประกอบอธิบายด้านล่าง

Loading...
ดาวน์โหลดคูมือติดตั้ง
4

ข้อแนะนำ สำหรับหน้างานที่ใช้วงกบไม้

สำหรับหน้างานที่ใช้วงกบไม้อาจจะมีข้อจำกัดบางข้อที่ต้องคำนึงถึง จำแนกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

1. บังใบวงกบไม้ กับความหนาของประตู Platinum Doors ไม่เท่ากัน

วงกบไม้ทั่วไปที่วางขายในท้องตลาด มีความกว้างของบังใบอยู่ประมาณ 3.5 เซนติเมตร แต่ความหนาของประตู Platinum Doors มีความหนามาตรฐานที่ 4 เซนติเมตร เมื่อใส่ประตูแล้วความหนาของประตูจะเกินวงกบออกมา 0.5 เซนติเมตร ซึ่งไม่มีผลใด ๆ กับการใช้งาน แต่อาจจะมีผลทางด้านจิตใจ วิธีแก้ไขคือ ให้แปะบัวไม้ความหนา 0.5 เซนติเมตร หรือมากกว่า เข้าไปที่วงกบ จะทำให้ความหนาประตูที่เหลื่อมออกมาหายไป และสวยงามมากขึ้น

2. ประตูใส่เข้าวงกบไม้ไม่ได้ เพราะวงกบแคบเกินไป

กรณีนี้เกิดขึ้นได้มากกว่า 90% กับวงกบไม้ ปัญหานี้เกิดขึ้นในขั้นตอนการติดตั้งวงกบไม้ เนื่องจากความคุ้นเคยของช่าง ที่มักจะติดวงกบไม้ไปก่อน แล้วค่อยไปตัดแต่งบานประตูทีหลังหากขนาดบานไม่พอดีกับวงกบ สำหรับประตูห้องนอนของ Platinum Doors สามารถตัดไสขอบบานได้ด้านละ 0.5 เซนติเมตร ในกรณีที่บานไม่พอดีกัยวงกบไม้ แต่วิธีนี้ทางเราไม่แนะนำ แนะนำให้ช่างไสแต่งเพิ่มความกว้างของช่องวงกบแทน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับบานประตู ส่วนบานห้องน้ำ ไม่สามารถตัดหรือ ไสขอบบานได้