เงื่อนไขการรับประกันความเสียหายจากการขนส่ง / การเปลี่ยนสินค้า

1) สิทธิของลูกค้า คือ ลูกค้าต้องตรวจสอบสภาพสินค้าและความถูกต้องของสินค้าก่อนเซ็นชื่อรับสินค้าทุกครั้ง และลูกค้าจะไม่เซ็นชื่อรับสินค้าหากลูกค้าเห็นว่าสินค้าชำรุดเสียหายจากการขนส่ง หากลูกค้าเซ็นชื่อรับสินค้าไปแล้วหมายถึงว่าลูกค้าพอใจในคุณภาพสินค้า และยอมรับว่าสินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้า

2) หากลูกค้าพบว่าสินค้าที่ส่งถึงลูกค้าเกิดการชำรุดจากการขนส่ง ลูกค้ามีสิทธิ์ไม่เซ็นรับสินค้า และต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบทันที โดยติดต่อได้ที่เบอร์ 086-311-3826 และเบอร์ 083-431-7733

3) สินค้าที่ต้องการเปลียนคืนเพราะความเสียหายจากการขนส่ง ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานใด ๆ ไม่มีรอยเจาะ รอยบาก และต้องปืดผนึกอยู่ในกล่องอย่างเรียบร้อยก่อนส่งคืน หรือเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ หากลูกค้าเจาะ บาก หรือ ติดตั้งสินค้าไปแล้ว ทางบริษัทจะไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี

4) สินค้าที่ส่งไปแทนสินค้าที่เกิดการชำรุด จะต้องเป้นสินค้ารุ่นเดียวกัน ขนาดเดียวกัน สีเดียวกัน เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรุ่นที่มีราคาแพงกว่าได้

5) กรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าผิดขนาด ผิดแบบ ผิดสี ผิดรุ่น และต้องการเปลี่ยนสินค้าใหม่ สามารถเปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้เซ็นรับสินค้า และลูกค้าต้องดำเนินการจัดส่งสินค้ากลับมาที่โกดังสินค้าของบริษัท ที่ เลขที่ 99/34 หมู่ 1 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50230 โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืน ส่วนต่าง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าชิ้นใหม่ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด หากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่สินค้าระหว่างส่งสินค้าคืน ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเสียหายของสินค้าเต็มจำนวนมูลค่าของสินค้า

6) ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สินค้าเกิดการชำรุดจากการติดตั้งของลูกค้าเอง หรือความผิดพลาดของช่างที่ทำการติดตั้ง หรือความเสียหายใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการขนส่ง หรือความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหลังจากลูกค้าได้เซ็นชื่อรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

7) สินค้าที่เป็นของแถม หรือ สินค้าโปรโมชั่นไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

8) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า